ĐƠN VỊ ĐIỀU HÀNH

THƯƠNG HIỆU CROSS

Cross Holtels & Resorts là một chuỗi khách sạn tư nhân có thiết kế cao cấp ở Đông Nam Châu Á. Với chủ sở hữu và các chuyên viên thiết kế sống tại Châu Á, tập đoàn nay đang tiến hành mở rộng thương hiệu với một hệ thống khách sạn và biệt thự có thiết kế cao cấp.

don-vi-dieu-hanh-cross-hoi-an

CROSS RESIDENCES

Cross Residences là bộ phận kinh doanh bất động sản của chuỗi Cross Hotels & Resorts. Biệt Thự Cross Hội An có thể được mua theo hợp đồng thuê dài hạn có bảo đảm, với một chương trình cho thuê và quản lý phòng khách sạn do Cross Hotels & Resorts điều hành. Chương trình này không những bảo đảm lợi nhuận ổn định, mà còn bảo đảm duy trì các dịch vụ và việc bảo dưỡng khách sạn ở tiêu chuẩn năm sao quốc tế.

Tất cả các Khu Nghỉ Dưỡng Cross Hotels & Resorts là thành viên độc quyền của Tablet Hotels, The Lux Nomad và Best of Boutique, và luôn tạo niềm tin vững chắc cho các chủ sở hữu rằng các Khu Nghỉ Dưỡng và Biệt Thự Cross được công nhận trên phạm vi quốc tế và luôn có chất lượng tuyệt hảo.